Etunäyttämö: Jäähän merkitty 2019

Ohjaustyö Heidi Korkiakankaan esikoiskäsikirjoitukseen ”Jäähän merkitty” syksyllä 2019 sisälsi monia eri vaiheita ja työtehtäviä. Ohjaajuuteni tässä produktiossa käsitti laajemman työnkuvan, kuin aiemmissa töissä, sillä tein myös äänisuunnittelun ja olin vahvasti läsnä skenografian visioinnissa ja konkreettisessa luomisessa. Myöskin käsikirjoituksen sovittaminen yhteistyössä kirjoittajan kanssa vaati keskimääräistä suuremman panoksen.

Taiteellisen työn rinnalla vastuullani oli myös näytelmän somemarkkinointi ja koko projektin aikatauluttaminen. Näytelmän työstöprosessin yhtenä kulmana oli ohjata harrastajia toimimaan työryhmänä entistä ammattimaisemmin.

Apurahahakemukset kuuluivat luonnollisesti produktion esituotantoon ja oma vastuualueeni hakemuksissa oli työsuunnitelmien laatiminen sekä muiden kirjallisten liitteiden laatiminen ja kokoaminen. Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan Rahasto myönsi Nokian Näyttelijäyhdistys ry:lle 4.500€:n suuruisen apurahan Jäähän merkityn toteuttamiseen.

Jäähän merkitty sai valtaisan menestyksen ja kaikki sen näytökset varattiin loppuun niin nopeasti, että Etunäyttämö lisäsi muutaman lisänäytöksenkin esityskalenteriin.

Tampereen Yhteiskoulun lukion oppilaiden kurssityönä valmistama lyhytdokumentti Jäähän merkityn valmistusprosessista.
Jäähän merkitty- teaser 1. Äänisuunnittelu, editointi: Saija Viljanen. Graafinen suunnittelu: Harri Heiskanen
Jäähän merkitty- teaser 2. Editointi, äänisuunnittelu: Saija Viljanen
Jäähän merkitty teaser 3. Editointi ja äänisuunnittelu: Saija Viljanen. Graafinen suunnittelu: Harri Heiskanen.
Kuva: Joona Auvinen, animaatio ja musiikki: Saija Viljanen