Nokian Näyttelijäyhdistys ry / Taiteellinen johtaja

Olen toiminut Nokian Näyttelijäyhdistys ry:n hallituksen nimittämänä taiteellisena johtajana vuodesta 2018 lähtien. Nokian Näyttelijäyhdistys ry on voittoa tavoittelematon kulttuurialan yhdistys, joka tuottaa ja ylläpitää korkeatasoista harrastajateatteritoimintaa Nokialla. NNY ylläpitää kahta teatteriryhmää, aikuisille tekijöille suunnattua Etunäyttämöä ja nuorille suunnattua Theama Teatteria. Lisäksi toimintaa on myös Teatterikuoron ja ohjelmapalveluiden muodossa, perus talkoo- ja retkitoimintaa unohtamatta. NNY:n toiminta on varsin laajaa ja paikallisesti hyvin merkittävää; yhdistys palkittiin keväällä 2019 Alfred Kordelinin säätiön Nokian maakuntarahaston myöntämällä 5000€:n palkinnolla.

Taiteellisena johtajana tehtäviini kuuluu ohjelmistosuunnittelu, toiminnan suunnittelu ja aikatauluttaminen, markkinoinnin tehtävät ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä verkostoituminen. Tuotantojen suunnittelu aina apurahahakemuksista lähtien kuuluu toimenkuvaani tuotantotiimin jäsenenä. Toimin eräänlaisessa asiantuntijaroolissa ja teen tiivistä yhteistyötä hallituksen ja tuotantotiimin jäsenten kanssa pyrkimyksenäni kehittää NNY:n toimintaa.

Yli 20 vuotinen kokemukseni erityisesti harrastajateatterikentältä on suureksi avuksi tässä tehtävässä, sillä ymmärrän vapaaehtoistyön haasteet ja harrastajateatterin ongelmakohdat. Toisaalta osaan ajatella ja johtaa myös ammatillisesti, mikä taas on eduksi erityisesti ohjelmistosuunnittelun, markkinoinnin ja apurahoituksen suhteen.  Minulle on mielekästä olla mahdollisimman paljon päätöksenteossa mukana, jotta pystyn luontaisena visionäärinä näkemään tarpeeksi laajalti eri mahdollisuuksia. Teatteritoiminnan kehittäminen ja harrastuksen mielenkiintoisena pitäminen, niin että se tukee teatterintekijöiden hyvinvointia ovat taiteellisen johtajan tehtävässä minulle tärkeimmät lähtökohdat.

Johtajana ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajana olen reilu, tasapuolinen ja avarakatseinen. Olen ennen kaikkea luova ajattelija ja visionääri, jolla pysyy langat käsissä. Osaan tehdä yhteistyötä sujuvasti ja verkostoitua edustamani yhdistyksen edun mukaisesti. Onnekseni minulla on myös hyvä paineensietokyky ja pystyn työskentelemään tuottavasti myös tiukan aikataulun ja stressin alaisena.